Спіс залікаў, экзаменаў

1 курс

Спецыяльнасць «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей»

Залікі

Фізічная культура

Замежная мова

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

Інфарматыка і камп’ютарная графіка

Тэарэтычныя асновы хіміі

Дыферэнцыйныя залікі

Начартальная геаметрыя і камп’ютарная графіка

Экзамены

Вышэйшая матэматыка

Інфарматыка і камп’ютарная графіка

Тэарэтычныя асновы хіміі

Інтэграваны модуль «Гісторыя»

 

Спецыяльнасць «Паліграфічнае абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі»

Залікі

Фізічная культура

Замежная мова

Тэарэтычныя асновы хіміі

Дыферэнцыйныя залікі

Начартальная геаметрыя і камп’ютарная графіка

Экзамены

Вышэйшая матэматыка

Інфарматыка і камп’ютарная графіка

Тэарэтычныя асновы хіміі

Інтэграваны модуль «Гісторыя»

 

Спецыяльнасць «Выдавецкая справа»

Залікі

Фізічная культура

Замежная мова

Паліграфіка

Тэарэтычныя асновы хіміі

Экзамены

Вышэйшая матэматыка

Сучасная беларуская мова

Інфарматыка і камп’ютарная графіка

Тэарэтычныя асновы хіміі

Інтэграваны модуль «Гісторыя»

 

2 курс

Спецыяльнасць «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей»

Залікі

Фізічная культура

Замежная мова

Метады сістэмнага аналізу

Асновы псіхалогіі і педагогікі

Аналітычная хімія

Асновы паліграфічных вытворчых сістэм

Экзамены

Фізіка

Паліграфіка

Прыкладная механіка

Арганічная хімія

Інтэграваны модуль «Філасофія»


Спецыяльнасць «Паліграфічнае абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі»

Залікі

Фізічная культура

Тэарэтычныя асновы электратэхнікі

Замежная мова

Механіка матэрыялаў

Экзамены

Паліграфіка

Фізіка

Тэарэтычная механіка

Вышэйшая матэматыка

Інтэграваны модуль «Філасофія»

 

Спецыяльнасць «Выдавецкая справа»

Залікі

Кнігазнаўства

Арганічная хімія

Фізічная культура

Замежная мова

Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы

Абарона насельніцтва і аб’ектаў ад НС

Асновы псіхалогіі і педагогікі

Экзамены

Гісторыя беларускай літаратуры

Гісторыя сусветнай літаратуры

Практычная і функцыянальная стылістыка рускай мовы

Фізіка

Інтэграваны модуль «Філасофія»

 

3 курс

Спецыяльнасць «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей»

Залікі

Фізічная культура

Дзелавая замежная мова (факультатыў)

Фізічная хімія

Тэорыя працэсаў рэпратэхнічнай рэгістрацыі

Асновы паліграфічнага дызайну

Энергазберажэнне і энергетычны менеджмент

Экзамены

Эканоміка галіны

Электратэхніка і асновы электронікі

Тэорыя колеру і колераадлюстравання

Фізічная хімія

Інтэграваны модуль «Паліталогія»

 

Спецыяльнасць «Паліграфічнае абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі»

Залікі

Фізічная культура

Дзелавая замежная мова (факультатыў)

Тэарэтычныя асновы электрахіміі

Тэхналогія паліграфічных вытворчасцяў

Гідраўліка і гідрапрывад

Тэорыя аўтаматычнага кіравання

Мікрапрацэсары і мікракантролеры

Экзамены

Інтэграваны модуль «Паліталогія»

Тэорыя аўтаматычнага кіравання

Тэарэтычныя асновы электрахіміі

Электронныя прыборы паліграфічнага абсталявання

Тэорыя механізмаў і машын

Курсавыя работы і праекты:

Тэорыя механізмаў і машын

 

Спецыяльнасць «Выдавецкая справа»

Залікі

Фізічная культура

Дзелавая замежная мова (факультатыў)

Тэксталогія

Маркетынг у выдавецкай справе

Гісторыя кнігі і выдавецкай справы

Экзамены

Інтэграваны модуль «Паліталогія»

Тэхналогія дадрукарскіх і друкарскіх працэсаў

Паліграфічны дызайн

Апрацоўка тэкставай інфармацыі

Апрацоўка выяўленчай інфармацыі

Курсавыя работы і праекты:

Апрацоўка тэкставай інфармацыі

Апрацоўка выяўленчай інфармацыі

 

4 курс

Спецыяльнасць «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей»

Залікі

Інтэграваны модуль «Паліталогія»

Фізічная культура

Сацыялогія арганізацый

Прыкладная электрахімія

Тэхналогія друкарскіх працэсаў

Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі

Экзамены

Паліграфічныя матэрыялы

Прыкладная электрахімія

Арганізацыя паліграфічнай вытворчасці і кіраванне прадпрыемствам

Тэхналогія друкарскіх працэсаў

Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі

Матэрыялы пакавальнай вытворчасці

Курсавыя работы і праекты:

Мадэляванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці

Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі

 

Спецыяльнасць «Паліграфічнае абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі»

Залікі

Інтэграваны модуль «Паліталогія»

Фізічная культура

Маркетынг з асновамі лагістыкі

Энергазберажэнне і энергетычны менеджмент

Сацыялогія арганізацый

Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі

Экзамены

Электрычныя машыны

Тэорыя аўтаматычнага кіравання

Арганізацыя паліграфічнай вытворчасці і кіраванне прадпрыемствам

Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі

Курсавыя работы і праекты:

Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі

Дэталі машын

 

Спецыяльнасць «Выдавецкая справа»

Залікі

Фізічная культура

Інтэграваны модуль «Паліталогія»

Маркетынг у выдавецкай справе

Аператыўная паліграфія

Экзамены

Паліграфічныя матэрыялы

Арганізацыя выдавецкай справы і менеджмент

Рэдактарская падрыхтоўка літаратурна-мастацкіх выданняў

Рэдактарская падрыхтоўка выданняў для дзяцей

Курсавыя работы і праекты:

Web-дызайн і распрацоўка мультымедыйных выданняў

Арганізацыя выдавецкай справы і менеджмент

Тэхналогія дадрукарскіх і друкарскіх працэсаў

 

5 курс

Спецыяльнасць «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей»

Залікі

Аператыўная паліграфія (гр. 1)

Тэхналогія бяспекі ўпакоўкі (гр. 2)

Метралогія, стандартызацыя і сертыфікацыя ў пакавальнай вытворчасці (гр. 2)

Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйная дзейнасць

Энергазберажэнне і энергетычны менеджмент

Маркетынг з асновамі лагістыкі

Экзамены

Тэхналогія тары і ўпакоўкі (гр. 1)

Паліграфічныя машыны, аўтаматы і паточныя лініі (гр. 1)

Праектаванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці (гр. 1)

Тэхналогія паслядрукарскіх працэсаў (гр. 1)

Тэхналагічнае абсталяванне пакавальных і фасовачных падраздзяленняў (гр. 2)

Праектаванне пакавальных і фасовачных падраздзяленняў (гр. 2)

Упакоўка і пакетаванне вытворчай прадукцыі (гр. 2)

Праектаванне вытворчасці ўпакоўкі і тары (гр. 2)

Дзяржаўны экзамен па спецыяльнасці

Курсавыя работы і праекты:

Тэхналогія паслядрукарскіх працэсаў (гр. 1)

Праектаванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці (гр. 1)

Праектаванне пакавальных і фасовачных падраздзяленняў (гр. 2)

Праектаванне вытворчасці ўпакоўкі і тары (гр. 2)

Пераддыпломная практыка

 

Спецыяльнасць «Паліграфічнае абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі»

Залікі

Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйнай дзейнасці

Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў у паліграфіі

Друкарскае абсталяванне

Мантаж, эксплуатацыя і рамонт паліграфічнага абсталявання

Экзамены

Абсталяванне і тэхналогія дадрукарскіх працэсаў

Праграмныя сродкі лічбавай апрацоўкі паліграфічнай інфармацыі

Друкарскае абсталяванне

Электраабсталяванне паліграфічных машын

Праектаванне паліграфічнага абсталявання і машын

Дзяржаўны экзамен па спецыяльнасці

Курсавыя работы і праекты:

Праектаванне паліграфічнага абсталявання і машын

Праграмныя сродкі лічбавай апрацоўкі паліграфічнай інфармацыі

Пераддыпломная практыка