Навука

Навукова-даследчая работа студэнтаў (НДРС) з’яўляецца важнай, арганічна неад’емнай часткай падрыхтоўкі спецыялістаў у БДТУ і ўваходзіць у лік асноўных задач універсітэта, якія вырашаюцца на базе адзінства навучальнага і навуковага працэсаў. Яна служыць фарміраванню студэнтаў як творчых асобаў, здольных абгрунтавана і эфектыўна вырашаць тэарэтычныя і прыкладныя праблемы, калі яны ўзнікаюць.

Асноўныя формы арганізацыі НДРС у Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце:

самастойная даследчая работа ў межах асобных курсаў;

студэнцкія навуковыя кружкі;

> навуковыя студэнцкія семінары, якія дзейнічаюць пастаянна;

правядзенне студэнцкіх прадметных алімпіяд;

падрыхтоўка студэнтамі дзённага аддзялення рэфератаў па дысцыплінах;

выкананне лабарторных, курсавых, дыпломных работ і магістарскіх дысертацый з элементамі навуковага аналізу;

удзел у рэспубліканскіх і міжнародных навуковых канферэнцыях і алімпіядах, а таксама тых, што праводзяцца на базе ВНУ.

Штогод у студэнцкіх канферэнцыях універсітэта прымаюць удзел студэнты з паведамленнямі і дакладамі па тэматыцы, якая адпавядае навуковаму профілю кафедр факультэта.

Адказная за навукова-даследчую работу студэнтаў на факультэце ВСіП — Мядзяк Дзіяна Міхайлаўна, дацэнт кафедры паліграфічных вытворчасцей.